OndernemingFinatrium is in 2006 opgericht door drs. Eric Verweij die zijn sporen ruimschoots verdiend heeft in de management consultancy en financile dienstverlening (IG&H, Rabo/Interpolis). Finatrium staat voor hoogwaardige dienstverlening op het gebied van consultancy en (interim)management.

Finatrium voert als onafhankelijk adviesbureau opdrachten uit voor banken, (her)verzekeraars en (semi)publieke en private instellingen. Finatrium onderzoekt, adviseert en implementeert vernieuwende financile instrumenten en oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Voor de succesvolle realisatie van de plannen adviseren en begeleiden wij onze opdrachtgevers bij het tot stand brengen van de hiervoor benodigde samenwerkingsverbanden.

Enkele voorbeelden van de dienstverlening:

  • de ontwikkeling van een baanbrekend financieel instrumentarium dat een oplossing biedt voor de startersproblematiek op de woningmarkt voor de bancaire en (her)verzekeringsbranche.
  • het voor de (semi)publieke sector verzorgen van de conceptontwikkeling en voorbereiding van de marktintroductie van een reeks van vooruitstrevende integrale financile instrumenten die gebiedsgerichte ontwikkeling, (binnen)stedelijke vernieuwing en volkshuisvestelijke doorstroming faciliteren.
  • mede-oprichter van het Stimuleringsinitiatief Energiebesparing Gebouwde Omgeving Nederland (Segon) waarmee Verenigingen van Eigenaren (VvE'en) totaal ontzorgd worden bij het op woonlastenneutrale wijze aanbrengen van energetische verbeteringen.
  • vanwege de ruime en brede ervaring met complexe onderhouds- en verduurzamingsvraagstukken in de VvE markt wordt Finatrium regelmatig door het Rijk, provincies, gemeenten en belangenorganisaties gevraagd om mee te denken en te adviseren over de VvE aanpak.

Finatrium weet hoe zij haar kennis, ervaring en ingangen in de financile wereld, de vastgoedwereld, de bouw- en installatiesector, het Rijk, provincies, gemeenten en bij belangenorganisaties voor haar opdrachtgevers kan benutten. Regelmatig worden wij dan ook gevraagd om jonge, snel groeiende bedrijven met duurzame innovatieve producten te helpen om de weg naar de markt te vinden. Klantgerichtheid, persoonlijke samenwerking en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring vormen de basis van een hoogwaardig en veelzijdig innovatief dienstenpakket met een persoonlijke signatuur.

Finatrium is lid van de Orde van organisatiekundigen en –adviseurs (Ooa).